Eko notes A5 “Ljelja”

7.70

Pojedinosti

• notes s koricama od kraft papira,
• 144 prazne stranice od recikliranog papira,
• traka za zatvaranje i označavanje stranica,
• motiv je crtan ručno, a nakon toga otisnut na proizvod.